فابریکا

فابریکا دکور

کالکشن

فابریکا

 • سایز:
  600x1200 mm
 • رنگ
  طوسی تیره
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  رستیک
تعداد در کارتن
2
متراژ در کارتن
1.44
وزن کارتن
38
تعداد در پالت
60
متراژ در پالت
86.4m2
وزن پالت
2280kg

فابریکا طوسی تیره

کالکشن

فابریکا

 • سایز:
  600x1200 mm
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  طوسی تیره
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  رستیک
تعداد در کارتن
2
متراژ در کارتن
1.44
وزن کارتن
38
تعداد در پالت
60
متراژ در پالت
86.4m2
وزن پالت
2280kg

فابریکا طوسی روشن

کالکشن

فابریکا

 • سایز:
  600x1200 mm
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  طوسی روشن
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  رستیک
تعداد در کارتن
2
متراژ در کارتن
1.44
وزن کارتن
38
تعداد در پالت
60
متراژ در پالت
86.4m2
وزن پالت
2280kg