استریپ طوسی تیره دکور

کالکشن

استریپ

 • سایز:
  327x981
 • ضخامت:
  12.8 mm
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  طوسی تیره
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  رستیک
تعداد در کارتن
4
متراژ در کارتن
1.28
وزن کارتن
28.5
تعداد در پالت
63
متراژ در پالت
80.64 m2
وزن پالت
1795kg
پالت در تریلی
15
متراژ در تریلی
1209.6 m2

استریپ طوسی تیره

کالکشن

استریپ

 • سایز:
  327x981
 • ضخامت:
  12.8 mm
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  طوسی تیره
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  رستیک
تعداد در کارتن
4
متراژ در کارتن
1.28
وزن کارتن
28.5
تعداد در پالت
63
متراژ در پالت
80.64 m2
وزن پالت
1795kg
پالت در تریلی
15
متراژ در تریلی
1209.6 m2

استریپ طوسی روشن دکور

کالکشن

استریپ

 • سایز:
  327x981
 • ضخامت:
  12.8 mm
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  طوسی روشن
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  رستیک
تعداد در کارتن
4
متراژ در کارتن
1.28
وزن کارتن
28.5
تعداد در پالت
63
متراژ در پالت
80.64 m2
وزن پالت
1795kg
پالت در تریلی
15
متراژ در تریلی
1209.6 m2

استریپ طوسی روشن

کالکشن

استریپ

 • سایز:
  327x981
 • ضخامت:
  12.8 mm
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  طوسی روشن
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  رستیک
تعداد در کارتن
4
متراژ در کارتن
1.28
وزن کارتن
28.5
تعداد در پالت
63
متراژ در پالت
80.64 m2
وزن پالت
1795kg
پالت در تریلی
15
متراژ در تریلی
1209.6 m2