دالیا

کالکشن

دالیا

 • سایز:
  327x981
 • ضخامت:
  12.8 mm
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  سفید
 • لعاب:
  مات
تعداد در کارتن
4
متراژ در کارتن
1.28
وزن کارتن
28.5
تعداد در پالت
63
متراژ در پالت
80.64 m2
وزن پالت
1795kg
پالت در تریلی
15
متراژ در تریلی
1209.6 m2

دالیا رستیک دکور

کالکشن

دالیا

 • سایز:
  327x981
 • ضخامت:
  12.8 mm
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  سفید
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  لاین
تعداد در کارتن
4
متراژ در کارتن
1.28
وزن کارتن
28.5
تعداد در پالت
63
متراژ در پالت
80.64 m2
وزن پالت
1795kg
پالت در تریلی
15
متراژ در تریلی
1209.6 m2

دالیا موزاییک دکور

کالکشن

دالیا

 • سایز:
  340x320 mm
 • ضخامت:
  12.8
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  سفید
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  رستیک
تعداد در کارتن
8
وزن کارتن
13kg
تعداد در پالت
45