ایسلند کرم

ایسلند کرم تیره

کالکشن

ایسلند کرم

 • سایز:
  327x981
 • ضخامت:
  12.8
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  کرم تیره
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  رستیک
تعداد در کارتن
4
متراژ در کارتن
1.28
وزن کارتن
28.5
تعداد در پالت
63
متراژ در پالت
80.64m2
وزن پالت
1795kg
پالت در تریلی
15
متراژ در تریلی
1209.6m2

ایسلند کرم روشن

کالکشن

ایسلند کرم

 • سایز:
  327x981
 • ضخامت:
  12.8
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  کرم روشن
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  رستیک
تعداد در کارتن
4
متراژ در کارتن
1.28
وزن کارتن
28.5
تعداد در پالت
63
متراژ در پالت
80.64m2
وزن پالت
1795kg
پالت در تریلی
15
متراژ در تریلی
1209.6m2