ایسلند طوسی

ایسلند طوسی تیره

کالکشن

ایسلند طوسی

 • سایز:
  327x981
 • ضخامت:
  12.8
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  طوسی تیره
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  رستیک
تعداد در کارتن
4
متراژ در کارتن
1.28
وزن کارتن
28.5
تعداد در پالت
63
متراژ در پالت
80.64m2
وزن پالت
1795kg
پالت در تریلی
15
متراژ در تریلی
1209.6m2

ایسلند طوسی روشن

کالکشن

ایسلند طوسی

 • سایز:
  327x981
 • ضخامت:
  12.8
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  طوسی روشن
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  رستیک
تعداد در کارتن
4
متراژ در کارتن
1.28
وزن کارتن
28.5
تعداد در پالت
63
متراژ در پالت
80.64m2
وزن پالت
1795kg
پالت در تریلی
15
متراژ در تریلی
1209.6m2