آسپن طوسی

آسپن طوسی روشن

کالکشن

آسپن طوسی

 • سایز:
  30x90
 • ضخامت:
  11.5
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  طوسی روشن
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  فلت | رستیک
تعداد در کارتن
4
متراژ در کارتن
1.08
وزن کارتن
20
تعداد در پالت
64
متراژ در پالت
69.12
وزن پالت
1.280

آسپن طوسی تیره

کالکشن

آسپن طوسی

 • سایز:
  30x90
 • ضخامت:
  11.5
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  طوسی تیره
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  فلت | رستیک
تعداد در کارتن
4
متراژ در کارتن
1.08
وزن کارتن
20
تعداد در پالت
64
متراژ در پالت
69.12
وزن پالت
1.280