اسکالا

کالکشن

اسکالا

 • سایز:
  327x981mm
 • افکت:
  Silver
 • ضخامت:
  12.8mm
 • رکتیفاید:
 • رنگ
  طوسی روشن و طوسی تیره
 • لعاب:
  مات
 • پانج:
  *
تعداد در کارتن
4
متراژ در کارتن
1.28m2
وزن کارتن
28.5 kg
تعداد در پالت
63
متراژ در پالت
80.64 m2
وزن پالت
1795 kg
پالت در تریلی
15
متراژ در تریلی
1209.6 m2

اسکالا اوروس

کالکشن

اسکالا

 • سایز:
  340x280 mm
 • افکت:
  Silver
 • ضخامت:
  12.8mm
 • رنگ
  طوسی روشن و طوسی تیره
 • لعاب:
  مات
تعداد در کارتن
8
وزن کارتن
13~ kg
تعداد در پالت
45

اسکالا میکس

کالکشن

اسکالا

 • سایز:
  340x280 mm
 • افکت:
  Silver
 • ضخامت:
  12.8mm
 • رنگ
  طوسی روشن و طوسی تیره
 • لعاب:
  مات
تعداد در کارتن
8
وزن کارتن
13~ kg
تعداد در پالت
45